Skip to content

重建药山惟俨禅师化成塔缘起

Published: at 08:00

澧州药山寺者,乃唐代惟俨禅师悟后住锡之地,曹洞法脉之滥觞。师博通经论,时誉甚高,自唐贞元至太和,四十年中致力振兴禅风,广开法筵,四众云集,传授禅法,不曾懈怠,南禅于此弘扬中华,宗风大振,德贯神州。自师以降,屡废屡兴,代有名宿,清末及近,渐至枯寂。本世纪甲午年,净慧上人之法子明影法师发愿中兴,历三载而竹林禅院煌煌而立,生活禅法泽被沅澧。

考药山祖庭之历史,千二百年来,丛林建置代有增修,祖师化成塔常经修葺。然上世纪战乱频仍,久历浩劫,断壁残留,塔不复存。世纪之末,虽有砖塔再立,然二十五年来未加维护,衰相已现。今逢盛世,政通人和,圣教兴隆,四海归心。为彰显祖庭之底蕴,增添丛林之风采,满足社会之需求,成就十方之殊愿,以期人心净化,社会和谐。时值药山寺中兴之际,遂有重建祖师化成塔之倡缘,请示当道,欣然赞许;商于乡里,乐助其成。此等匡扶圣教,辉煌祖道之盛事,顺天应民,得道多助,真实不需,系有难得!

夫塔者,梵语塔婆,或窣堵坡,又称浮图,华译为庙,庙者貌也,即是灵庙也;或云支提,翻为灭恶生善处;或云斗薮波,此云护赞,若人赞叹拥护者,生善灭恶,得无量功德。我国本无此等建筑,两汉之交,佛法西来,天竺之塔婆建筑亦随之东传,并结合中土阁楼建置,遂成中华佛塔之大观。初为奉安佛骨舍利之用,后亦有奉安佛经、圣像,及高僧灵骨舍利者,其用不一。安塔有其三意:一表人胜,二令他信,三为报恩。释迦涅槃,波婆国等八王分得舍利,各自起塔供养,当为佛塔之最初起源。《阿育王经》载,育王皈佛,得舍利,令人造八万四千佛塔,分奉天下,而我国得十九座。据《后汉书》载,三国时丹阳人笮融大起浮图,上累金盘,下为重楼,此为东土造塔之最早记载。

我国现存历代古塔甚多,论其形式,则有楼阁、密檐、单层、覆钵,各成一格;言其材质,则有砖、木、金玉、水晶,诸多变化;说其功用,可分奉安圣物、补全风水、镇压妖邪、引路导航,其用甚广;道其所藏,更有舍利、灵骨、教典、圣像,各各不一。今药山惟俨禅师化成塔者,取唐代密檐之式,以石筑之,中奉舍利及大乘经藏,单檐有造像数尊,外壁雕四天王之灵仪。化成塔将重建于啸峰之山麓,药山新寺之后端,以期宗风再振,佛法长兴。

三藏灵文,论及造塔功德者,不可胜数。如《佛说譬喻经》所举,若人造塔可得:不生边国;不受贫困;不得愚痴邪见之身;可得十六大国之王位;寿命长远;可得金刚那罗延力;可得无比广大之福德;得诸佛菩萨之慈悲;具足三明、六通、八解脱;得往生十方净土;十种殊胜果报。《佛说造塔功德经》云,以清净心依此轨仪造作佛塔,若自作若教人作,若复赞叹,若当信受,所得功德与造佛塔等无差别。当知是人于此一生,不为一切毒药所中,寿命长远,无有横死,究竟当得不坏之身,一切鬼神不敢逼近,五星七曜随顺驱使,一切怨家悉皆退散,随所生处身常无病,一切众生见皆欢喜,无净戒者净戒满足,不调伏者能令调伏,不清净者能令清净,破斋戒者斋戒复生,若犯四重及五无间极重罪业悉得消灭,无始劫来障累皆尽,若有女人欲求男者即生勇健福德之男,四大天王常随拥护。造塔功德,其福如是。

今者修建惟俨禅师化成塔,非一方之力所能成就,唯望十方善信秉承净慧上人大众认同,大众参与,大众成就,大众分享之宗旨,发扬佛教庄严国土,利乐有情之优良传统精神,创建禅宗和谐社会、净化人心公益文化圣地。诸佛生欢喜,龙天降吉祥。喜舍者同证菩提,乐施者咸登觉岸。所求皆遂,福不唐捐。